LLANELLI

Beth sydd ymlaen yn Llanelli.

Rydyn ni wedi creu rhaglen ‘fach’ benodol ar gyfer Gŵyl Undod y tu mewn a’r tu allan i Ffwrnes, yn arddangos rhai o’r enghreifftiau gorau o ddawns, theatr, theatr stryd a cherddoriaeth gynhwysol. Bydd cymysgedd o berfformiadau rhyngwladol, cynyrchiadau Hijinx a pherfformiadau gan Academïau’r Gorllewin a’r Canolbarth.  

Dysgwch fwy am FfwrnesDysgwch fwy am Fynediad

   

Gŵyl Ffilmiau – ffilm a gadarnhawyd hyd yma – 1 Gorffennaf.