Grumpy Unicorns

Hijinx

Grumpy Unicorns.

Mae gan Uncyrn, sydd mor brydferth â golau lleuad, le arbennig yn ein dychymyg cyfunol. Ac fel mae’n digwydd, maen nhw’n bodoli go iawn! Ond maen nhw eisiau bwrw’u llid. “Uncyrn ydyn ni, derbyniwch e. Rydyn ni’n gwybod beth ry’ch chi eisiau: rhoi mwythau i ni a thynnu lluniau a defnyddio ein hud. Ond rydyn ni wedi cael digon! Gadewch lonydd i ni.” Mae Grumpy Unicorns yn hunanesboniadol; yr hud sy’n gysylltiedig â darganfod bod uncyrn yn bodoli go iawn (!), a’r canlyniad i’r ddynoliaeth am beidio â’u cymryd nhw o ddifrif.

Gwybodaeth .

Ble? Y Hayes
Pryd? TBC


Iaith: Di-eiriau / Dim iaith  
Oedran Argymelledig: Unrhyw oed
Hyd: 30 munud


Tocynnau: Am ddim