Gŵyl Ffilmiau

Caerdydd | Bangor | Llanelli

✨📽 40 + dangosiad ffilm 📽✨

 

Am y tro cyntaf, bydd Gŵyl Undod Hijinx yn cynnwys Gŵyl Ffilmiau, a fydd yn arddangos rhai o’r enghreifftiau diweddar gorau o waith ffilm cynhwysol o Gymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a thu hwnt. Bydd yr ŵyl gyntaf hon, a fydd yn cynnwys cymysgedd o ffilmiau hyd llawn, ffilmiau byr, dangosiadau cyntaf, trafodaethau panel a digwyddiadau eraill, yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter cyn i fersiynau teithiol ymweld â Phontio ym Mangor a Ffwrnes yn Llanelli. Bydd amserlen lawn y ffilmiau a’r digwyddiadau yn cael ei chyhoeddi cyn hir. 

Caerdydd.

Dau ddiwrnod o rai o’r ffilmiau nodwedd, ffilmiau byr a thrafodaethau gorau. Bydd digwyddiadau am ddim yn ogystal â dangosiadau â thocyn ar draws y ddau ddiwrnod. Archwiliwch isod

Caerdydd – Amserlen Gŵyl Ffilmiau

Bangor.

ydym yn mynd â Gŵyl Ffilmiau gyntaf Undod i Fangor. Mae gennym raglen lawn o ffilmiau nodwedd, ffilmiau byrion, animeiddiadau, ffilmio byw, rhaglenni dogfen, rhai dangosiadau cyntaf yng ngogledd Cymru a chipolwg ymlaen llaw cyn iddynt gael eu dangos yn unman arall.

Bangor – Amserlen Gŵyl Ffilmiau

Llanelli.

Rydym yn mynd â Gŵyl Ffilmiau gyntaf Undod i Lanelli. Mae gennym raglen lawn o ffilmiau nodwedd, ffilmiau byrion, animeiddiadau, ffilmio byw, rhaglenni dogfen, a rhai dangosiadau cyntaf a chipolwg ymlaen llaw cyn iddynt gael eu dangos yn unman arall.

Llanelli – Amserlen Gŵyl Ffilmiau