El festín de los Cuerpos

Danza Mobile

Mae Gŵyl Undod Hijinx a Danza Mobile yn cyflwyno...

“Awydd am harddwch yw cariad – gwerth sy’n mynd y tu hwnt i hynodrwydd y corff.” Plato, The Symposium.  

Mewn gwledd foethus, y pwnc sy’n cael ei drafod yw cariad. Mae cariad yn rhan annatod o bob person, ond beth yw cariad, diben cariad, a phwy sy’n cael caru, neu beidio? Wedi’i ysbrydoli gan Plato, The Symposium a’i syniadau am bobl a’n tueddiadau naturiol, mae darn dawns Danza Mobile yn edrych ar yr hyn sy’n ein gyrru ni mewn ffordd chwareus.  

Danza Mobile yw un o’r cwmnïau dawns cynhwysol mwyaf llwyddiannus yn Ewrop, a byddant yn ymweld am y chweched tro yn rhan o Ŵyl Undod Hijinx. Mae eu perfformiadau wastad wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd ac rydyn ni’n sicr y bydd yr un peth yn wir am El Festin de los Cuerpos.   


Perfformwyr:  
Dawnswyr:
Helliot Baeza, Manuel Cañadas, Paqui Romero, Jaime García, Arturo Parrilla, Teresa Rodríguez  

Tîm creadigol:
Cyfarwyddwr a Choreograffydd: Arturo Parrilla Coreograffydd: Manuel Cañadas 
Coreograffydd: Ana Erdozain 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Esmeralda Valderrama
Awdur: Antonio Alamo 
Cerddor: Emilio Parrilla

Gwybodaeth.

Ble? Stiwdio Weston
Pryd? Nos Fercher 23 Mehefin
Amser cychwyn: 8pm


Iaith: Sbaeneg gydag uwchdeitlau Saesneg
Mae’r perfformiad yn cynnwys: Noethni rhannol a themâu aeddfed
Oedran argymelledig: 14+
Hyd: 55 munud


Tocynnau: £12 | £10