Comedi

Porter's – Caerdydd

Am y tro cyntaf yng Ngŵyl Undod, rydym yn cynnal noswaith gomedi gyda rhai o’r bobl fwyaf digri o gwmpas, gyda pherfformiadau wyneb yn wyneb a hefyd berfformiadau Zoom. 

Nid oes angen tocynnau ymlaen llaw. Dewch draw i Porters ar gyfer ein parti noswaith agoriadol. 

Gwybodaeth.

Ble? Porter’s, Caerdydd
Pryd? dydd Iau 16 Mehefin, 8pmOedran argymelledig18+
Iaith: Saesneg
Fynediad: BSL

Rhaglen Comedi…

Chiron Barron.

Mae Chiron Barron yn belen o nerfau sydd weithiau’n meddwl am rywbeth doniol. Mae’n gomic, awdur a chynhyrchydd cwiyr, anneuol. Cymerodd ran unwaith mewn cystadleuaeth bwyta cnau toes a cholli’n ofnadwy. Fodd bynnag, enillodd gystadleuaeth comedi talent newydd Bring It! ac yn teimlo fod hynny’n mwy na gwneud lan amdano. Yn ddiweddar, mae wedi cynnwys rhan mewn llawer o sioeau ar-lein tebyg i Women Behind Glass, Comedy For People Who Joe Rogan, a gwahanol sioeau codi arian. Mae wedi cynhyrchu Stir Crazy: A Mad/Disabled Comedy Show a Nook Smiles Ticket: ANCH Comedy. Mae’n eiddo cwningen achub rhyfeddol o gryf o’r enw Mr. Fluffles.

Juliana Heng.

Mae Juliana Heng yn gomedïwr stand-yp awtistig, anneuol o Kuala Lumpur, Malaysia. Yn ddiweddar daeth yn 2il yn yr eilion gorau yn Nhwrnamaint KL Rost 2022. Cyrhaeddodd Juliana hefyd 16 Gorau GELAK : GEMPAK 2021 (sioe deledu realaeth comedi) a 10 Gorau Cystadleuaeth Gomedi Rhyngwladol Bangkok 2019. Mae Juliana wedi creu sioe gadwyn ‘Walking on Spectrum’ a enillodd wobrau, yn rhannu ei stori fel rhywun ar y sbectrwm awtistiaeth a rhywedd drwy gomedi stand-yp, barddoniaeth lafar a dweud straeon. Cafodd y sioe ei chwarae yn ddiweddar yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2021.

Dan Mitchell.

Mae Dan Mitchell yn adnabyddus i filiynau am ei ymddangosiad ar sioe ITV Show Me The Funny; What’s the Story BBC Radio? a chefnogi Eddie Izzard a Ross Noble ar daith. Ond mae ar ei orau yn perfformio mewn gigs atoch ato a daw ei nonsens swreal gwir yn amlwg. Dewch i weld pam y gwnaeth Bob Mortimer ei alw yn “llawenydd i’w weld” a Ross Noble yn ei ystyried yn “hollol wych”.

Sha Rita.

Mae Sha Rita yn gomedïwr o dras comedi La Chingona of El Paso comedy, drwy’r Afal Mawr. Mae ei hiwmor yn neidio o fagu plant, cadw oed a goroesi profiad milwrol. Wyddoch chi byth pa bwnc fydd nesaf.

Richard Newnham.

Mae Richard Newnham yn gomediwr stand-yp ac actor o Gymru. Cafodd ddiagnosis o Syndrom Asperger pan oedd yn ifanc. Roedd wedi eisiau bod yn gomedïwr ers pan oedd yn blentyn yn yr ysgol a chafodd ei brofiad cyntaf o stand-yp o flaen ei ddosbarth drama. Mae Richard hefyd wedi perfformio comedi stand-yp yn fyw ar draws Prydain. Ers y pandemig mae hefyd wedi perfformio stand-up ar-lein yn fyd-eang. Mae Richard hefyd yn artist cyswllt gyda Hijinx ac wedi perfformio mewn prosiectau Hijinx yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Fe wnaeth gyd-ysgrifennu a chymryd rhan mewn comedi sefyllfa o’r enw Flatmates. Reodd yn sioe sgetsis Boxfull am flynyddoedd a gafodd ei chreu ar y cyd gan y comedïwr Dan Mitchell.