BANGOR

Beth sydd ymlaen ym Mangor.

Rydyn ni wedi creu rhaglen ‘fach’ benodol ar gyfer Gŵyl Undod y tu mewn a’r tu allan i Bontio, yn arddangos rhai o’r enghreifftiau gorau o ddawns, theatr, theatr stryd a cherddoriaeth gynhwysol. Bydd cymysgedd o berfformiadau rhyngwladol, cynyrchiadau Hijinx a pherfformiadau gan Academi’r Gogledd a Theatr Pobl Ifanc y Gogledd. 

Dysgwch fwy am Bontio.

Dysgwch fwy am Fynediad

Gŵyl Ffilmiau – Ffilm a gadarnhawyd hyd yma...