Academi Hijinx yn yr Ŵyl Undod.

Mae 2022 yn nodi 10 mlynedd ers i’n Hacademi gyntaf gael ei ffurfio! Mae hefyd yn 10fed flwyddyn ein Gŵyl Undod, felly mae’n un arwyddocaol iawn i ni. Eleni, yn rhan o’r Ŵyl Undod, bydd ein holl Academïau yn creu perfformiadau arbennig i’w cyflwyno am y tro cyntaf yn rhan o’r ŵyl, gan ddefnyddio ein cês dillad pinc eiconig fel ysbrydoliaeth. 

Bydd ein dau grŵp yn y de yn gweithio gyda’r grŵp theatr a pherfformio dawns ewn, Kitsch & Sync Collective, i greu perfformiad cyffrous a fydd yn cael ei gyflwyno tra bydd yr ŵyl yng Nghaerdydd. 

Bydd gweddill ein hactorion yn y de yn ymuno â’r cwmni theatr chwareus ac archwiliadol o Fryste, Ramshacklicious, am gyfnod preswyl. Bydd y cyfnod preswyl yn rhan o brosiect mwy o faint y cwmni o’r enw Club Supreme, a bydd yn cael ei gynnal yn ystod y pythefnos cyn yr ŵyl; bydd y canlyniad yn cael ei berfformio yn rhan o’r ŵyl ar 24 a 25 Mehefin.  

Bydd Academi’r Gogledd yn gweithio gyda’r artist symudiad ar ei liwt ei hun, Angharad Harrop, ar berfformiad newydd. 

Bydd Academi’r Gorllewin yn gweithio gyda Chydlynydd Hwb y Gorllewin (Llawrydd), Crisian Emanuel, a’r tiwtor ar ei liwt ei hun, Angharad James, i greu darn a fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf yn Llanelli ar 2 Gorffennaf, a bydd Academi’r Canolbarth yn gweithio gyda’r tiwtor ar ei liwt ei hun, Cath Rigler, i greu perfformiad a fydd yn cael ei gyflwyno yn Llanelli hefyd.