Sanctuary

Gorilla Post, Noncents Films

Sanctuary (Iwerddon).

Mae Larry a Sophie, dau berson ag anableddau deallusol, yn dyheu am fod gyda’i gilydd mewn byd sy’n gwneud popeth i’w cadw ar wahân.

Mae Sanctuary, a addaswyd o ddrama Blue Teapot o’r un enw, yn ffilm wych sydd wedi ennill llawer o wobrau a helpodd i arwain at newid y gyfraith yn Iwerddon.

Sunday Times  

Yn weledol hyfryd, yn emosiynol sicr ac yn foesol danbaid, dyma ddyfodiad talent newydd ddisglair ar ffurf y cyfarwyddwr tro cyntaf Len Collin.

Irish Independent  

Yn graff, yn gyflym ac yn ddoniol iawn – ffilm Wyddelig i ymfalchïo ynddi

Cyfarwyddwyd gan: Len Collin

Ysgrifennwyd gan: Christian O’Reilly

Cynhyrchwyd gan: Edwina Forkin, Zanzibar Films mewn cysylltiad â Chwmni Theatr Blue Teapot

Actorion: Patrick Becker, Frank Butcher, Paul Connolly, Kieran Coppinger, Jennifer Cox, Valerie Egan, Michael Hayes, Charlene Kelly, Emer Macken a Robert Doherty

 

Gwybodaeth.

Ble a Phryd?
Chapter, Caerdydd – 21 Mehefin, 8pm – 10pm

Ffwrnes, Llanelli – 1 Gorffennaf, 4.45pm


Hyd: 86 munud
Tystysgrif Oedran: Cert 15 (BBFC)
Iaith: Saesneg
Access: CC | AD