This is News Radio

Bus Stop Films

This is News Radio.

Mae Bus Stop Films yn mynd â chi y tu ôl i’r llenni mewn gorsaf radio newyddion brysur lle mae dau newyddiadurwr sydd wedi diflasu yn ailddarganfod eu brwdfrydedd trwy eu hoffter cyffredin am offerynnau taro dull rhydd. Golwg abswrdaidd ar sut mae’r newyddion yn cael ei recordio go iawn.

Cynhyrchwyd gan Bus Stop Films

Gwybodaeth.

Ble a Phryd?
Chapter, Caerdydd – 20 Mehefin

Pontio, Bangor – 28 Mehefin


Hyd: 10 munud (i’w gadarnhau)
Oedran argymelledig: recommended PG
Iaith: Saesneg
Access: CC | AD