The Audition

Hijinx

The Audition (Cymru).

Yn ystod y gwanwyn 2019, cafodd deg ar hugain o actorion niwrowahanol glyweliad ar gyfer rolau mewn ffilm nodwedd arloesol. Yn ystod y broses glyweld a’r cyfweliadau, trafododd y perfformwyr rhyfeddol hyn eu profiadau unigryw a’u ffordd o edrych ar y byd.

Arweiniodd hyn at raglen ddogfen arbennig a dadlennol sy’n cyfuno actio grymus â safbwyntiau yr un mor gryf ar wleidyddiaeth, breuddwydion, trawma, teulu, cyfeillgarwch a bywyd fel rhywun sydd â meddwl gwahanol a rhyfeddol.

Cyfarwyddwyd gan: Dylan Wyn Richards

Cynhyrchwyd gan: Clare Williams a Daniel McGowan

Camera: Huw Walters

Gwnaed gyda chefnogaeth: Sefydliad Morrisons a Ffilm Cymru

 

Gwybodaeth.

Ble a Phryd?
Chapter, Caerdydd – 20 Mehefin, 1.30pm – 3pm
Tocynnau
£6 | £4


Hyd: 28 munud
Oedran argymelledig: Recommended 15
Iaith: Saesneg
Access: CC | AD