MATTRICIDE

Warpdog

Mae Mattricide, a enillodd y wobr Animeiddiad Gorau yng Ngŵyl Ffilmiau Oska Bright ac a enwebwyd yng Ngŵyl Ffilmiau Bolton, yn stori ias a chyffro stop-symudiad ddigrif sy’n dilyn brwydr un fenyw yn erbyn tipio anghyfreithlon trefol.

Dyma Ffilm Raddio Gemma Riggs o Academi Aardman ac mae wedi’i hysbrydoli gan ddodrefn wedi’u gadael. Petai Hitchcock wedi gwneud ‘The Birds’ gyda matresi yn lle brain, byddai wedi edrych rhywbeth tebyg i hyn.

Cyfarwyddwyd gan: Gemma Rigg

Cynhyrchwyd gan: Warpdog

Cyfansoddwr: Matt Loveridge

Cefnogwyd gan: Academi Aardman

Gwybodaeth.

Ble a Phryd?
Chapter, Caerdydd – 20 Mehefin, 6.30pm – 7.40pm

Pontio, Bangor – 28 Mehefin, 6.15pm – 7.45pm

Ffwrnes, Llanelli – 1 Gorffennaf, 6.15pm


Hyd: 2 funud 43 eiliad
Oedran argymelledig: Recommended U
Iaith: Saesneg (dim deialog)
Access: AD