Filters

Bus Stop Films

Filters.

Mae Kira, menyw ifanc siriol â llawer o steil sy’n byw gyda syndrom Down, yn ei chymharu ei hun â’r dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol, Chantal. Mae’n ymddangos bod ei bywyd hi’n hollol wahanol i fywyd Kira.

Ar ôl i Kira wynebu gwahaniaethu gan ddarpar gyflogwyr wrth gael ei chyfweld ar gyfer swyddi trwy Zoom, mae ei gweithiwr cymorth yn rhoi cyngor gwael iddi i newid ei phroffil ar-lein er mwyn cael ei throed yn y drws.

Pan fydd Kira’n mynd yn erbyn ei greddf ac yna’n cael llwyddiant, mae hyn ond yn gwaethygu ei hunanddelwedd negyddol. Mae’n estyn allan i’r dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol Chantal, i geisio cyngor ar sut i golli pwysau, ond mae Kira’n darganfod nad yw Chantal yr hyn y mae’n ymddangos.

Cyfarwyddwyd gan: Lianne Mackessy

Cynhyrchwyd gan: Dianna Lagrassa, Tracey Corbin-Matchett (Bus Stop Films)

Actorion: Rae Pastuszak, Sophie Hawkshaw, Belinda Delaney, Nicole Yardley

Gwybodaeth.

Ble a Phryd?
Chapter, Caerdydd- 20 Mehefin, 6.30 – 7.40pm

Ffwrnes, Llanelli – 1 Gorffennaf, 6.15pm


Hyd: 10 munud (TBC)
Oedran argymelledig: Advisory 12A
Iaith: English
Access: CC | AD