Gŵyl Ffilmiau Bangor

28 Mehefin

Bangor.

Rydym yn mynd â Gŵyl Ffilmiau gyntaf Undod i Fangor.

Mae gennym raglen lawn o ffilmiau nodwedd, ffilmiau byrion, animeiddiadau, ffilmio byw, rhaglenni dogfen, rhai dangosiadau cyntaf yng ngogledd Cymru a chipolwg ymlaen llaw cyn iddynt gael eu dangos yn unman arall.

Dyma beth rydym wedi’i gynllunio

 

SESIWN FFILMIAU BYRION 1

2pm-3.30pm

I ddechrau ein gŵyl ffilmiau fach ym Mangor, rydym yn cyflwyno pum ffilm fer sy’n arddangos rhai o’r straeon gorau a grëwyd gan artistiaid niwrowahanol a chyda nhw.

 

Bydd y ffilmiau a ddangosir yn cynnwys:

Containing Safety (Cymru) – cyfarwyddwyd a chynhyrchwyd gan Gerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE

Stones and Dust (Cymru) – cyfarwyddwyd gan Daniel McGowan, cynhyrchwyd gan Hijinx mewn partneriaeth â Bad Wolf.

Stairs (Awstralia) – chyfarwyddwyd gan Zoljargal Purevdash, cynhyrchwyd gan Bus Stop Films.

The Matthew Purnell Show (Cymru) – cyfarwyddwyd gan Daniel McGowan, cynhyrchwyd gan Hijinx.

This is News Radio (Awstralia) – cynhyrchwyd gan Bus Stop Films

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb ar ôl y dangosiadau gyda rhai o greawdwyr ac aelodau o gast y ffilmiau wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Oedran argymelledig: 12A

CC \ AD

£6 | £4

Iaith: Saesneg


FFILM NODWEDD

3.45pm – APPROACHING SHADOWS  (Cymru)

Cerddoriaeth gan Elliot Atkins, Joseph Booker, Aled Clarke a Doug Lawton
Sgript ffilm gan Steve Swindon ac Ystafell Ysgrifenwyr TAPE

Rydym yn gyffrous iawn i fod yn dangos y ffilm hon nid nepell o ganolfan TAPE ym Mae Colwyn. Ac yn fwy na hynny – dyma’r lansiad swyddogol ar gyfer y ffilm cyn iddi gael ei rhyddhau’n gyffredinol!

Yn ystod eu penwythnos i ffwrdd i ddathlu eu priodas aur, mae Edward a Violet Knights yn cael eu gwahanu’n giaidd, sy’n ysgogi Violet i ymlid ei gŵr a herwgipiwyd yn wyllt trwy fyd cynyddol frawychus ac anghyfarwydd.

Cynhyrchwyd y ffilm gan Gerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE. Elusen yw TAPE sy’n defnyddio prosiectau creadigol gwreiddiol, o ansawdd uchel i helpu i ymgysylltu â phobl o bob oedran, eu cynnwys, eu hyfforddi a’u cyflogi trwy fodel cynhyrchu cynhwysol, cyfunol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb fer ar ôl y dangosiad gyda rhai o’r creawdwyr wyneb yn wyneb ac ar-lein.

£6 | £4

Oedran argymelledig: 15

CC | AD

Iaith: Saesneg


FFILMIAU BYRION 2

6.15pm-7.45pm

Yn y sesiwn hon, byddwn yn rhannu mwy o’r ffilmiau byrion cynhwysol gorau a wnaed yma yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Bydd y ffilmiau a ddangosir yn cynnwys:

Glitch (Cymru) gan Hijinx – yn fuan ar ôl ei Dangosiad Cyntaf yn y Byd yng Nghaerdydd

An Irish Goodbye (Gogledd Iwerddon) – cyfarwyddwyd gan Tom Berkeley, Ross White; cynhyrchwyd gan Floodlight Pictures

Mattricide (Lloegr) – cyfarwyddwyd gan Gemma Trigg, cynhyrchwyd gan Warpdog

The Secret life of Tom Lightfoot (Cymru/Lloegr) – cyfarwyddwyd gan Ray Jacobs, cynhyrchwyd gan Arty Party

Love (Lloegr) – cyfarwyddwyd gan Jane Ashmore, cynhyrchwyd gan Jess Clark

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb ar ôl y dangosiadau gyda rhai o greawdwyr ac aelodau o gast y ffilmiau wyneb yn wyneb ac ar-lein.

FFILM NODWEDD

8.15pm

Theo & The Metamorphosis (Ffrainc/Y Swistir)

Cyfarwyddwyd gan Damien Odoul, Cynhyrchwyd gan Kidam.

Dyma’ch cyfle i weld y ffilm hon cyn iddi gael ei dosbarthu ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r ffilm hon, sydd eisoes yn ennill gwobrau yn rhai o’r gwyliau ffilmiau mwyaf adnabyddus yn Ewrop, yn dilyn Théo, dyn 27 oed â syndrom Down, sy’n byw mewn coedwig anghysbell gyda’i dad. Bob dydd, mae’n hyfforddi ei gorff i fod yn samurai. Un diwrnod, mae ei dad yn gadael ac mae Théo yn penderfynu dechrau bywyd newydd.

Mae’r ffilm drawiadol a mentrus hon yn cyfuno harddwch â beiddgarwch ac yn mynnu cael ei gweld. Mae Gŵyl Ffilmiau Undod yn falch iawn o fod yn dangos y rhagolwg arbennig hwn.

 

£6 | £4

Oedran argymelledig: 18
CC \ AD

Iaith: Ffrangeg | Gwlad Belg