Approaching Shadows (Cymru) .

Cyfarwyddwyd a chynhyrchwyd gan Gerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE

*CIP YMLAEN LLAW!*

Yn ystod eu penwythnos i ffwrdd i ddathlu eu priodas aur, mae Edward a Violet Knights yn cael eu gwahanu’n giaidd, sy’n ysgogi Violet i ymlid ei gŵr a herwgipiwyd yn wyllt trwy fyd cynyddol frawychus ac anghyfarwydd.

Cynhyrchwyd y ffilm gan Gerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE. Elusen yw TAPE sy’n defnyddio prosiectau creadigol gwreiddiol, o ansawdd uchel i helpu i ymgysylltu â phobl o bob oedran, eu cynnwys, eu hyfforddi a’u cyflogi trwy fodel cynhyrchu cynhwysol, cyfunol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Cerddoriaeth gan Elliot Atkins, Joseph Booker, Aled Clarke a Doug Lawton
Sgript ffilm gan Steve Swindon ac Ystafell Ysgrifenwyr TAPE
Cast: Serena Evans, Sean Jones, Alan Benbow 

Gwybodaeth.

Pryd? 20 Mehefin, 3.30pm – 5.00pm
Ble? Chapter, Caerdydd
Tocynnau
£6|£4


Oedran argymelledig: 15
Iaith: Saesneg
Access: CC | AD