Gwirfoddoli Gŵyl Undod

Cyflwyniad i Hijinx a Gŵyl Undod...

Hijinx yw un o gwmnïau cynhwysol mwyaf blaengar Ewrop, sy’n creu celfyddyd eithriadol gydag actorion ag anabledd dysgu a/neu awtistig ar y llwyfan a’r sgrin, i Gymru a’r byd.

Rhywbeth sy’n ymgorffori pob elfen o’n cwmni yw ein Gŵyl Undod a gynhelir bob yn ail flwyddyn, sy’n dathlu amrywiaeth a chynhwysiant trwy roi llwyfan i gwmnïau cynhwysol eraill o bob rhan o’r byd i berfformio i gynulleidfaoedd Cymru. Gan gychwyn yn 2008, mae’r ŵyl wedi mynd o nerth i nerth ac mae’n awr yn cael ei chynnal trwy Gymru i roi’r adlewyrchiad gorau o’r cwmni. Eleni, mae’r ŵyl yn digwydd ym Mangor ar 27 Mehefin, Llanelli ar 29 Mehefin ac yng Nghaerdydd rhwng 3 a 7 Gorffennaf.

Ein Swyddi Gwirfoddol...

Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ein gwirfoddolwyr i sicrhau bod yr ŵyl yn rhedeg yn llyfn. Mae gennym gyfleoedd gwahanol i unigolion llawn cydymdeimlad a chymhelliant a chyfeillgar.

Gwirfoddolwyr Blaen Tŷ
Cyfarch cynulleidfaoedd, rhoi gwybodaeth am yr ŵyl, casglu adborth y gynulleidfa, a gweithio mewn tîm i sicrhau bod pobl yn cyrraedd a gadael digwyddiadau yn ddiogel a didrafferth.

Stiwardiaid
Gweithio mewn tîm i sicrhau bod pobl yn cyrraedd a gadael digwyddiadau yn ddiogel. Cynnig help a chyngor i’r rhai sy’n mynychu’r ŵyl i wneud eu profiad yn un gwych. Cynorthwyo’r gynulleidfa o ran hygyrchedd. Casglu adborth y gynulleidfa.

Rhagor o wybodaeth...

Credydau Amser Tempo
Rydym yn cynnig y cynllun Credydau Amser Tempo, sy’n gwobrwyo gwirfoddolwyr am yr oriau y maent yn gwirfoddoli y gallant eu defnyddio ar gyfer nifer o wobrau, fel tocynnau theatr, sinema neu ddigwyddiadau chwaraeon.

Diddordeb?
Os yw hyn wedi tanio eich diddordeb yna cysylltwch â ni i gofrestru eich diddordeb – dywedwch ychydig amdanoch eich hun wrthym, ble’r ydych yn byw a pha swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi ac fe fyddwn yn cysylltu yn ôl.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cwmni, Gŵyl Undod a sut i gysylltu yma ar ein gwefan, gallwch anfon e-bost at steve.bh@hijinx.org.uk.