Gwasanaethau Ymgynghorol

Yn Hijinx rydym yn gwybod nad yw un diwrnod o hyfforddiant yn creu newid parhaol. Dyna lle mae ein gwasanaethau ymgynghorol yn cyfrannu – cefnogaeth barhaus i’ch cynhyrchiad, am cyn hired ag y bydd arnoch ei angen, gan ein hactorion Hijinx a staff wedi eu hyfforddi.

Beth mae cefnogaeth ymgynghoriaeth ReFocus yn ei olygu?.

Trwy ein cefnogaeth ymgynghorol, byddwch yn cael Tîm Hijinx eich Breuddwydion – y grŵp o staff ac actorion y byddwch yn troi atynt trwy gydol eich prosiect. Mae gan ein staff gyfoeth o wybodaeth i gefnogi eich anghenion, fel arfer gorau o ran iaith a gweithredu, awgrymiadau am amgylchedd gwaith yn seiliedig ar ein hymchwil a’n profiad, a’ch cyfeirio at adnoddau allanol a rhagor o wybodaeth.

Actorion Hijinx.

Gyda phrofiad personol ar y set, gall ein hactorion Hijinx roi mewnwelediad i’w hanghenion ac anghenion posibl y rhai yr ydych yn eu cyflogi, gan eich helpu i ehangu eich dealltwriaeth o anghenion pobl ag anabledd dysgu a/neu awtistig.

Ymgynghoriaeth ReFocus – ymdrechu am le diogel.

Mae ein model ReFocus yn canolbwyntio ar newid cyson: rydym yn anelu at greu man diogel lle mae ‘camgymeriadau’ yn cael eu croesawu ac y gallwn ni i gyd dyfu. Gyda’n gwasanaethau ymgynghorol, rydym yn aros gyda chi am sawl mis, gan ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am weithio gyda phobl greadigol ag anabledd dysgu a/neu awtistig.

Am ddysgu rhagor am ymgynghoriaeth? Cysylltwch â ni heddiw:.