Galluogwyr Creadigol

Mae ein Galluogwyr Creadigol yn darparu cefnogaeth ar y set i actorion ag anabledd dysgu a/neu awtistig.

Beth sy’n cael ei gynnwys yn y gefnogaeth?.

Gan ddibynnu ar anghenion yr unigolyn, gall y gefnogaeth hon eu helpu i ddeall dogfennau cyn cyrraedd y set, cynorthwyo i deithio, weithredu fel cyswllt rhwng yr actor ac unrhyw griw i gael cymorth i gyfathrebu, a gwneud i’r actor deimlo’n fwy cyfforddus os nad oes ganddo/ganddi lawer o brofiad ar y set.

Beth yw’r manteision?.

Trwy ddarparu Galluogydd Creadigol, mae’r actor yn cadw ei annibyniaeth ac yn teimlo ei fod yn cael cefnogaeth i fodloni ei anghenion. A hwythau’n arbenigwyr wedi eu hyfforddi sy’n deall anghenion yr unigolyn, gall ein Galluogwyr Creadigol gefnogi eich cast a’ch criw wrth gyfathrebu a rhyngweithio gyda’r actor ag anabledd dysgu a/neu awtistig, gan roi hwb i’r sgiliau y mae wedi eu dysgu mewn hyfforddiant chwarae rhan.

I Grynhoi.

Os ydych yn gweithio gydag actorion Hijinx neu beidio, bydd ein Galluogwyr Creadigol yno i roi’r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen i fodloni anghenion yr actor(ion) yr ydych yn gweithio gyda nhw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflogi Galluogydd Creadigol, cysylltwch heddiw:.