Galluogwyr Creadigol

Mae ein Galluogwyr Creadigol yn darparu cymorth ar set i actorion ag anabledd dysgu

Yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn, gall y cymorth hwn eu helpu i ddeall dogfennau cyn cyrraedd y set, helpu gyda theithio, bod yn gyswllt rhwng yr actor ac unrhyw griw i roi cymorth â chyfathrebu, a gwneud i’r actor deimlo’n fwy cartrefol os nad oes ganddo lawer o brofiad ar set.

Trwy ddarparu Galluogwr Creadigol, mae’r actor yn cynnal ei annibyniaeth ac yn teimlo’i fod yn cael cymorth i fodloni ei anghenion. Fel arbenigwyr hyfforddedig sy’n deall anghenion yr unigolyn, gall ein Galluogwyr Creadigol gynorthwyo’ch cast a’ch criw wrth gyfathrebu a rhyngweithio â’r actor ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth, gan hybu’r sgiliau a ddysgont yn ein hyfforddiant chwarae rôl.

Fel rhan o’n pecyn cymorth Crewyr Newid Ymroddedig, bydd ein rhwydwaith Galluogwyr Creadigol ar gael i chi a gallant eich helpu wrth hurio a gweithio gyda doniau ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. P’un a ydych chi’n gweithio gyda actorion Hijinx ai peidio, bydd ein Galluogwyr Creadigol yno i roi’r cymorth y mae ei angen arnoch chi i fodloni anghenion yr actor(ion) rydych chi’n gweithio gyda nhw yn weithgar.

Hefyd, mae ein Galluogwyr Creadigol ar gael i’w hurio at ddiben unrhyw anghenion sydd gan gynhyrchiad, yn ychwanegol at eich pecyn hyfforddiant.

Os yw hurio Galluogwr Creadigol o ddiddordeb i chi, cysylltwch heddiw: .