Disability Arts Cymru Comisiwn Gŵyl Undod

Disability Arts Cymru yn chwilio am gynigion ar gyfer darn cyffrous ac arloesol o gelf anabledd y gellir ei gyflwyno yn ystod yr Ŵyl Undod ym mis Mehefin.

Galwad am Gynigion ar gyfer Comisiwn

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru wrth ei fodd bod yr Ŵyl Undod wedi gallu dychwelyd eleni a chynnig y cyfle gwych hwn i artistiaid byddar, anabl a niwrowahanol ledled Cymru.

Gŵyl Undod Hijinx yw un o wyliau celfyddydol cynhwysol mwyaf Ewrop a’r unig un o’i math yng Nghymru. Cafodd ei chreu yn 2008 i roi cyfle i artistiaid anabl ac artistiaid ag anabledd dysgu a/neu artistiaid awtistig berfformio ar lwyfan proffil uchel.

Darganfyddwch fwy isod.