Gŵyl Ffilmiau – Caerdydd

21 Mehefin

Caerdydd – 21 Mehefin.

Dau ddiwrnod o rai o’r ffilmiau nodwedd, ffilmiau byr a thrafodaethau gorau. Bydd digwyddiadau am ddim yn ogystal â dangosiadau â thocyn ar draws y ddau ddiwrnod. Archwiliwch isod

⬇ 

 

Ble? Chapter, Caerdydd
Pryd?
Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022

View the schedule for Day 1: Monday 20 June.

BRECINIO GYDA BACK TO BACK

11am – 12.30pm

Byddwn yn trosglwyddo’r sesiwn hon i’r cwmni theatr enwog o Awstralia, Back to Back, a fydd yn dangos eu ffilm fer Oddlands a golwg y tu ôl i’r llenni ar sut y gwnaethon nhw ddatblygu Oddlands a’r ffilm nodwedd sydd i ddod, Shadow. Byddan nhw’n ymuno â ni trwy Zoom yr holl ffordd o Melbourne, ac yn trafod addasu theatr gynhwysol i fyd ffilmiau gyda ffigurau arweiniol y cwmni. Ffordd wych o ddechrau eich diwrnod!

 

Oedran argymelledig: PG

Iaith: Saesneg

£6 | £4

Ffilm: CC | AD

Sesiwn Holi ac Ateb/Sgwrs banel: Iaith Arwyddion Prydain

Archebu

🎥SESIWN FFILMIAU BYRION 3🎥

1.30pm – 2.40pm

Mae ein trydedd sesiwn ffilmiau byrion yn cynnwys animeiddiad dychanol, dawns bwerus, drama ysgytwol o’r Eidal a ffilmiau micro-fyr goleuedig a dyfeisgar iawn a grëwyd gan wneuthurwyr ffilmiau niwrowahanol.

 

Stairs (Awstralia) – cyfarwyddwyd gan Zoljargal Purevdash, cynhyrchwyd gan Bus Stop Films

Different Voices 3 (Cymru/Lloegr) – cyfarwyddwyr amrywiol, cynhyrchwyd gan Hijinx a Biggerhouse, gyda Ffilm Cymru

Artificial Things (Lloegr) – cynhyrchwyd gan StopGap Dance

Hold On to Me (Aggrappati a Me – Yr Eidal) – cyfarwyddwyd gan Luca Arcidiacono, cynhyrchwyd gan Grapevine Studio a Studio Chirco

Oedran argymelledig: 12A

Iaith: Saesneg

AD | CC

£6 | £4

Archebu

DANGOSIAD FFILM
3.30pm

The Reason I Jump  (Unol Daleithiau America)

Cyfarwyddwyd gan: Jerry Rothwell

Cynhyrchwyd gan: Jeremy Dear, Stevie Lee, Al Morrow

Mae THE REASON I JUMP, sydd wedi’i seilio ar y llyfr poblogaidd gan Naoki Higashida, yn archwiliad sinematig ymdrwythol o niwrowahaniaeth trwy brofiadau pobl awtistig nad ydynt yn siarad o amgylch y byd. Mae’r rhaglen ddogfen yn cyfuno disgrifiadau dadlennol Higashida o’i awtistiaeth, a ysgrifennwyd pan oedd yn 13 oed yn unig, â phortreadau personol o bum person ifanc rhyfeddol. Mae’n agor ffenestr i fydysawd synhwyraidd sy’n ddwys a llethol, ond sy’n aml yn llawen hefyd.

 

Tystysgrif Oedran: 12A (BBFC)

Iaith: Saesneg
CC | AD

£6| £4
Archebu

TRAFODAETH BANEL – Gwneud ffilmiau’n gynhwysol: y ffyrdd ymlaen

5.00pm – 6.00pm

Mae’r syniad o wneud ffilmiau’n gynhwysol a chynrychiolaeth ddilys yn dod yn fwy poblogaidd, ond mae tipyn o ffordd i fynd eto. Yn y sesiwn drafodaeth arbennig hon, bydd cynhyrchwyr a phobl greadigol o Gymru, y Deyrnas Unedig a Ffrainc yn archwilio sut i wthio pethau ymlaen a pha rwystrau y gellid eu hwynebu ar y ffordd. Ymunwch â ni ar gyfer sgwrs fywiog, agored a chadarnhaol lle mae croeso i bawb.

Mae’r panelwyr yn cynnwys y canlynol ar hyn o bryd:
Damien Odoul (cyfarwyddwr, Theo & The Metamorphosis)
Theo Kermel (actor, Theo & The Metamorphosis)

Justin Melluish (actor, Hijinx a Craith|Hidden)
Dan McGowan (Pennaeth Ffilmiau, Hijinx)

…ac eraill i’w cadarnhau.

Oedran: amherthnasol

Iaith: Saesneg a Ffrangeg (gyda gwasanaeth cyfieithu)

Iaith Arwyddion Prydain

Am Ddim

🎥FFILMIAU BYRION 4🎥

6.15pm – 7.40pm

Ein sesiwn ffilmiau byrion olaf yng Nghaerdydd: tair ffilm fer ychydig yn hirach sy’n cynnwys Dangosiad Cyntaf yn y Byd, stori gariad wahanol chwerwfelys a ffilm o Iwerddon sydd wedi bod yn boblogaidd mewn gwyliau ac ennill gwobrau.

An Irish Goodbye (Gogledd Iwerddon) – cyfarwyddwyd gan Tom Berkeley, Ross White; cynhyrchwyd gan Floodlight Pictures

Love (Lloegr) – cyfarwyddwyd gan Jane Ashmore, cynhyrchwyd gan Jess Clark

Glitch (Cymru) – cyfarwyddwyd gan Daniel McGowan, cynhyrchwyd gan Hijinx mewn partneriaeth â Bad Wolf *Dangosiad Cyntaf yn y Byd*

 

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb ar ôl y dangosiadau gyda rhai o’r gwneuthurwyr ffilmiau.

Oedran argymelledig: 15

Iaith: Saesneg

AD | CC

£6 | £4
Archebu

 

FFILM NODWEDD

8.00pm – 10.00pm

Sanctuary

Cyfarwyddwyd gan Len Collin

Daw cyfnod Gŵyl Ffilmiau Undod yng Nghaerdydd i ben gyda’r ffilm wych, ddoniol a theimladwy hon o Iwerddon a helpodd i arwain at newid y gyfraith.

Mae Larry a Sophie, dau berson ag anableddau deallusol, yn dyheu am fod gyda’i gilydd mewn byd sy’n gwneud popeth i’w cadw ar wahân.

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb ar ôl y dangosiad o Sanctuary gyda’r cyfarwyddwr Len Collin a’r actorion o’r ffilm, wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Tystysgrif Oedran: 15 (BBFC)

Iaith: Saesneg

CC | AD

£6 | £4

Archebu

View the schedule for : Dydd Llun 20 Mehefin.